Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Lakossági ügyfelek átlagfogyasztása

Felhasználóink széleskörű tájékoztatása érdekében – az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásaival összhangban - 2015. július 24-től további adatokkal bővítettük az elszámoló számlák tájékozató sorait:

  • bemutatjuk a számlán szereplő ivóvíz felhasználás és szennyvízkibocsátás változását a megelőző elszámoló számláján szereplő vízfelhasználásához és szennyvízkibocsátásához képest
  • lakossági ügyfeleink számláján bemutatjuk az ivóvíz felhasználás és szennyvízkibocsátás arányát az átlagos lakossági felhasználáshoz és szennyvízkibocsátáshoz viszonyítva.


Háztartási (lakossági) átlagfogyasztás*

A víziközmű-szolgáltató által kibocsátott elszámoló számlából Ön, mint lakossági felhasználó (fogyasztó) megtudhatja, hogy ivóvíz felhasználása (és amennyiben releváns, akkor a szennyvízkibocsátása) hogyan alakult az átlagos, egy lakossági felhasználási helyre jutó felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest.


Az országos átlagos vízhasználási és szennyvízkibocsátási adatok:
 

  • Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos vízfelhasználás: 82,45 m3
  • Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos vízfelhasználás: 6,87 m3
  • Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos vízfelhasználás: 0,23 m3
  • Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás: 84,41 m3
  • Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos szennyvízkibocsátás: 7,03 m3
  • Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos szennyvízkibocsátás: 0,23 m3


Az összehasonlításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett adatok 1 felhasználási helyre vonatkoznak, illetve víz- és szennyvízelvezetési díj számláján az elszámolási időszakok pontos összehasonlítása érdekében az átlagos napi felhasználást tekintjük irányadónak.

A számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezésekről a számlamagyarázatban talál részletes információt.
 

*A 2015. szeptember 15–ét követően kiállított víz- és szennyvízelvezetési számlákon az átlagos lakossági felhasználásra vonatkozó adatok a Magyar Víziközmű Szövetség által közzétett adatokon alapulnak.
http://www.maviz.org/tajekoztato_adat_atlagfogyasztasrol

A 2018. november 26-át megelőző keltezésű számlákon feltüntetett lakossági átlagfogyasztásról itt tájékozódhat.