Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Biogáz termelés és hasznosítás a Szegedi Szennyvíztisztító Telepen

Az új, korszerű biológiai szennyvíztisztító telepen, a tisztítás során keletkező szennyvíziszap további kezelésére egy korszerű, két párhuzamos  anaerob rothasztó toronnyal kiépített biogáz üzem létesült. 

A szennyvíztisztító telep napi, 60 000 m3 szennyvíz kezelésére alkalmas, jelenleg 15 millió m3 szennyvizet kezel évente. A szennyvíztisztítás során évente 18 ezer tonna víztelenített iszap keletkezik.

 

A telepen található két, egyenként 4000 m3-es mezofil rothasztó toronyban a szennyvíziszapban levő, biológiai úton bontható szerves anyagokat, fehérjéket, oxigén nélküli környezetben – anaerob – baktériumok bontják el, 36-38°C fokos üzemi hőmérsékleten, több mint 20 nap alatt. Így, metán, szén-dioxid, kén-hidrogén, összefoglaló néven biogáz keletkezik, mennyisége éves szinten meghaladja a 2,3 millió m3 (6.400 m3/nap) mennyiséget is, melynek metán koncentrációja 63%. A korszerű iszapstabilizáló tornyokban az iszap keverése magával a termelt biogázzal történik. A biogáz „puffer” tározására egy 1350 m3-es gáztartály szolgál.

 

A biogáz üzem kiépített kapacitása lehetővé teszi a szennyvíziszapok kezelése mellett, hogy a régió leginkább élelmiszeripari tevékenységet folytató üzemei, a biológiai úton bontható hulladékaikat, melléktermékeiket környezetbarát, korszerű módon ártalmatlaníthassák.

A keletkező biogázt kavicsszűrőn, kéntelenítő berendezésen, kerámiaszűrőn, aktív szén szűrőn történő kezelést követően a telepen lévő 2 db, egyenként 330 kWh teljesítményű gázmotor-generátorban villamos energia előállításra, és kapcsolt hőenergia hasznosításra tudja a biogáz üzem felhasználni. A szennyvíztisztító telep saját fűtési hőigényének több, mint 99%-át a kapcsolt hőenergia hasznosítása, és biogáz kazánok révén a termelt biogázból tudja biztosítani

A Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep átlagos napi energiaigénye 18 100 kWh, ez közel annyi, mint 1 750 háztartás elektromosenergia-felvétele naponta. A biogázból termelt energia a telep villamosenergia igényének több mint 65%-át, hőenergia igényének pedig 99%-át tudja biztosítani. Így jelentős költségmegtakarítás érhető el az üzemeltetés során, amellett, hogy a biogáz egy kifejezetten környezetkímélő energiaforrás.

Az anaerob úton kezelt, és víztelenített iszap további komposztálást követően hasznosítható anyaggá válik a kezelési eljárás során.

A Szegedi Vízmű Zrt. elsődleges céljai között szerepel a biogáztermelés növelése élelmiszeripari, és egyéb biológiai úton kezelhető hulladékok kezelésével, ezzel együtt a telep energiaigényének minél nagyobb arányú kiváltása a környezetbarát bioenergia hasznosítással.