Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 ÁFA mérték változás Letöltés
2 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
3 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
4 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
5 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
6 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
7 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
8 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
9 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
10 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
11 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
12 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
13 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
14 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
15 Locsolási szerződés gazdasági társaságok számára Letöltés
16 Locsolási szerződés lakosság számára Letöltés
17 Locsolási szerződés önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
18 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
19 Mellékszolgáltatási szerződés adatlap Letöltés
20 Mellekvizmerők cseréjének díja 2020.07.01-től Letöltés
21 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
22 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
23 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
24 Számlamagyarázat Letöltés
25 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
26 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
27 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
28 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
29 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
30 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
31 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
32 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
33 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
34 Üzletszabályzat Letöltés
35 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
36 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
37 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
38 Változásközlő lakosság számára Letöltés
39 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
40 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés