Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Minőségi-, környezeti, energia és ivóvízbiztonsági politika

A víz az egyik legfontosabb alapelemünk, az élet lényegi összetevője. Életet ad, fenntart, de pusztításra is képes. Nélküle a növények kiszáradnak, a magok nem hajtanak, nem lenne élet sem. Minden életműködéshez vízre is szükség van, ez alól nincsen kivétel.
A lakott területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének biztosítása mindenkor az egyik legfontosabb, legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozott.
A Szegedi Vízmű Zrt.-nek is feladata, hogy minden fogyasztója számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges és vízbiztonságilag garantált ivóvizet a nap minden pillanatában.
A Társaság óvja, védi a rá bízott vízkészletet, amit nem csupán kivesz a környezetből, hanem vissza is juttatja oda, keresve a környezetet mind inkább kímélő megoldásokat.
Elköteleztük magunkat a környezettudatos, a természeti erőforrások takarékosabb felhasználására törekvő vállalati magatartás, valamint a technológiáink, energiahatékonyságunk és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése mellett. Kitűzött célunk, hogy tevékenységünk valamennyi területén európai szintű és példaértékű vízügyi szolgáltatóvá váljunk.

Fogyasztóink, tulajdonosaink és üzleti partnereink minél jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében nyitottak vagyunk igényeikre, elvárásaikra. A cégcsoporton belül a vállalati értékeinket a munkánk során folyamatosan szem előtt tartjuk.

Céljaink megvalósítása érdekében:

  • Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok követelményeinek. Törekszünk az európai normák betartására.
  • Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása mellett, az élelmiszer-biztonsági szabvány előírásait és minden ivóvíz-biztonsági előírást betartunk.
  • Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, valamint a természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az energetikai teljesítményünk folyamatos javítására, valamint lehetőségeinkhez képest a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására.
  • Különös figyelmet fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének folyamatos biztosítására, illetve a szennyvíziszapból nyerhető biogáz energetikai hasznosítására.
  • A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálólaboratórium akkreditált státuszát fenntartjuk.


Társaságunk munkavállalóinak szakmai felkészültsége és a vezetés minden szintjén megnyilvánuló elkötelezettsége garanciát jelent tevékenységeink minőségére és környezetünk megóvására.
 
A Társaság tevékenységének auditált köre: ivóvíztermelés és ivóvízelosztás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás, víziközművek és egyéb mélyépítési létesítmények műszaki tervezése, bonyolítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése az ISO 9001, illetve az ISO 14001, illetve az ISO 50001 szabványok szerint.
Az ivóvíztermelés és ivóvíz szolgáltatás területére 2010-ben auditáltattuk és azóta folyamatosan működtetjük az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert.