Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Csapadékvíz- és belvízelvezető rendszer hasznosítási tevékenység

Társaságunk a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található burkolatlan és burkolt nyílt szelvényű csatornákat, záportározókat és belvízcsatornákat hasznosítási céllal bérli, a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak betartásával. A hasznosítási jog, üzemeltetési és karbantartási kötelezettséggel magában foglalja a csapadékvíz- és belvízelvezető rendszer rendeltetésszerű működésének fenntartása mellett, annak egyéb célú hasznosítását.